பத்திரப்பதிவு செய்ததும் சொத்து உங்களுடையது ஆகிவிடுமா? இதை கட்டாயம் தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள்!

பதிவு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் நிலத்தின் முழு உரிமையாளராக மாட்டீர்கள் என்பதை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த சொத்தின் முழு உரிமையும் உங்களுக்குக் கிடைக்காது

இந்தியாவில் நிலங்களை பதிவு செய்வது கட்டாயம். இந்தியப் பதிவுச் சட்டத்தில் 100 ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்புள்ள சொத்தை எந்த விதத்தில் மாற்றினாலும், அது எழுத்துப்பூர்வமாகவும், சம்பந்தப்பட்ட துணைப் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் விதி உள்ளது. அதனால் தான் வீடு, கடை, ப்ளாட் அல்லது பண்ணை என எது வாங்கினாலும் அது கட்டாயம் பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஆனால், நிலத்தை பதிவு செய்தாலும், நீங்கள் அதன் உரிமையாளராகிவிட முடியாது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

பதிவு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் உரிமையாளராகிவிடுவீர்கள் என்று நீங்கள் நினைத்தால், நீங்கள் தவறான புரிதலில் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். ஒரு நபர் ஒரு சொத்தை இரண்டு முறை விற்றதாக தினமும் இதுபோன்ற செய்திகள் வருவதற்கு இதுவே காரணம். அல்லது வாங்குபவரின் பெயரில் விற்கப்பட்ட சொத்தின் மேல் விற்பனையாளர் நிலத்தில் கடன் வாங்கியிருக்கலாம். நிலத்தை வாங்குபவர் பதிவை மட்டுமே செய்திருப்பதால் இது நிகழ்கிறது, அவர் தனது பெயரில் சொத்தை மாற்றி எழுதவில்லை. (இது சொத்து மாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது).

உரிமையின் முழு ஆவணம் பத்திரப் பதிவு மட்டுமல்ல

பதிவு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் நிலத்தின் முழு உரிமையாளராக மாட்டீர்கள் என்பதை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த சொத்தின் முழு உரிமையும் உங்களுக்குக் கிடைக்காது. பதிவு என்பது உரிமையை மாற்றுவதற்கான ஒரு ஆவணம் மட்டுமே. பத்திர பதிவை முடித்த பிறகு, அந்த பதிவின் அடிப்படையில் நீங்கள் சொத்தை மாற்றினால் அது சொத்து மாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதனால் நீங்கள் ஏதேனும் சொத்து வாங்கினால், பதிவு மட்டும் செய்துவிட்டு அப்படியே இருக்காதீர்கள். சரியான நேரத்தில் சொத்து மாற்றம் செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள், இதன் மூலம் நீங்கள் அந்த சொத்தின் உரிமையாளராக முடியும்

இங்கு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், தாக்கல் மற்றும் நிராகரிப்புக்கான விதிகள் மற்றும் நேரங்கள் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் வேறுபடுகின்றன. ஹரியானாவில் பதிவு செய்தவுடன், ரத்து செய்ய விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும். அதே நேரத்தில், சில மாநிலங்களில், பதிவுசெய்த பிறகு 45 நாட்கள் வரை தாக்கல்-நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *